Saturday, June 29, 2013

Sociální média jako platformy pro osobní archiv a mediální asambláž


Tato esej vychází ze studie Katie Day Good „From scrapbook to Facebook: A history of personal media assemblage and archives“ uveřejněné v časopise New Media & Society. Studie se snaží identifikovat a následně analyzovat rysy, které jsou společné dvěma specifickým mediálním formátům, a to takzvaným „scrapbookům“, tištěným či přímo ručně vytvářeným albům výstřižků dokumentujících obvykle osobní život svého majitele, a online sociálním sítím, jež v této studii zastupuje Facebook. Studie tato dvě média sleduje z hlediska funkcí, které mohou svému uživateli nabídnout při vytváření jeho osobní mediální asambláže, zároveň zkoumá jejich potenciál plnit roli soukromého archivu. Vnímá přitom sociální sítě jako digitální nástupce papírových scrapbooků. Esej pojednává o třech základních sociálních funkcích, jimiž se média navzájem podobají, rovněž se však pokouší hlouběji prozkoumat zásadní rozdíl mezi oběma platformami, který spočívá v odlišné míře kontroly v rukou uživatele a jeho posunu od kurátora k pouhému dodavateli artefaktů a který je ve zdrojové studii zmíněn pouze okrajově.

Zdrojová studie:

GOOD, Katie Day. From scrapbook to Facebook: A history of personal media assemblage and archives. New Media & Society. 2013, roč. 15, č. 4, s. 557–573. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/15/4/557.

No comments:

Post a Comment