Sunday, June 30, 2013

Rodičovská mediace užívání Internetu

Práce sumarizuje studii Sook-Jung Lee Parental restrictive mediation of children’s internet use: Effective for what and for whom?, která se zabývá aktuálním tématem vztahu dětí k používání Internetu a motivacemi a možnostmi rodičů regulovat online aktivity svých potomků. Sumarizaci doplňuje stručný vhled do situace v České republice skrze články publikované českými online médii.


Zdrojová studie:

  • LEE, Sook-Jung. Parental restrictive mediation of children’s internet use: Effective for what and for whom? New Media & Society, 2013, 15 (4), str. 466 – 481. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/15/4/466

No comments:

Post a Comment