Saturday, June 29, 2013

Participace publika na utváření mediálních obsahů v souvislosti s boomem „nových médií“

Tato práce se zaměřuje na fenomén stírání hranice mezi tvůrci a příjemci mediálních obsahů. Vzestup „nových médií“ a rozvoj nových mediálních technologií umožnily utvářet interaktivní vztahy mezi producentem a publikem sdělení. S postupným rozšířením Internetu získali členové publika možnost účastnit se veřejného šíření informací, vytvářet zprávy a vkládat vlastní příspěvky a komentáře. Předkládaná esej shrnuje poznatky z výzkumu provedeného na Oakland University v USA. Data čerpá z článku „Blogs give regular people the chance to talk back: Rethinking 'professional' media hierarchies in new media“. Autorka studie Dr. Erin A. Meyers se ve svém výzkumu zaměřuje na vztah mezi médii a kulturou. Všímá si, jakým způsobem se vzestup „nových médií“, zejména pak Internetu, odrazil v tradičním chápání vztahu mezi mediálními texty, kulturními institucemi a publikem. Pozornost věnuje speciálně oblasti kultury celebrit.

1 comment:

  1. Zdrojová studie:
    MAYERS, A. Erin. Blogs give regular people the chance to talk back': Rethinking 'professional' media hierarchies in new media. New Media & Society [online]. 2012-03-22 vol. 14 (6), s. 1022-1038 [cit. 2013-06-25]. DOI: 10.1177/1461444812439052. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/14/6/1022.full.pdf+html

    ReplyDelete