Sunday, June 30, 2013

Tekutý jazyk v digitální éře

Anotace

Seminární práce vychází z pojednání Orena Soffera Liquid language? On the personalization of discourse in the digital era. Autorka práce provedla sumarizaci článku a Sofferovy poznatky v závěru využila k aplikaci na české prostředí.

Oren Soffer se ve svém pojednání Liquid language? On the personalization of discourse in the digital era zaměřil na jazykové projevy v digitální éře, zejména na záměrné chyby v psaném projevu a na vliv mluvenosti na psaný projev. Soffer tvrdí, že digitální mluvenost má silný vztah k postmodernímu a post-strukturalistickému myšlenkovému proudu, protože je v ní patrné rozvolňování a porušování jazykových struktur. Zároveň ale chce autor svým výzkumem dokázat, že tento zdánlivě nekonvenční způsob užívání jazyka je do značné míry systematický. To, co se na první pohled může jevit jako jazykový anarchismus, je ve své podstatě vysoce performativní.


Zdrojová studie:

SOFFER, Oren. Liquid language? On the personalization of discourse in the digital era. New Media and Society. 2012-10-18, vol. 14, issue 7, s. 1092-1110. DOI: 10.1177/1461444812439550. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444812439550

No comments:

Post a Comment