Saturday, June 29, 2013

Virtuální zvířátko - recyklovatelná láska

V eseji primárně navazuji na studii Disposable Love: The Rise and Fall of a Virtual Pet, zkoumající významný fenomén 90. let - hračku Tamagotchi. Kromě teoretického shrnutí zmíněné studie si kladu za cíl navázat teoreticky a zvláště prakticky na uvedená východiska a vysledovat současné moderní či tradiční varianty hry na nových technologických platformách. Na tyto hry se potom snažím aplikovat originální metodiku popisu hry, vytvořenou autorkami studie.

 BLOCH, L.-R. a D. LEMISH. Disposable Love: The Rise and Fall of a Virtual Pet. New Media. 1999-12-01, vol. 1, issue 3, s. 283-303. DOI: 10.1177/14614449922225591.

No comments:

Post a Comment