Sunday, June 30, 2013

Copyright a současnost

I přesto, že internet je jako médium v podstatě ještě mladíkem, podařilo se mu změnit podobu komunikace vcelku bezprecedentním způsobem. Stejně tak copyright, autorské právo, je navzdory zažitým představám záležitostí moderní doby – koncept vlastnictví díla, písně nebo knihy zdaleka nebyla a dodnes není samozřejmostí. A i když tuto debatu nerozbouřil jako první, byl to právě internet, který jí posunul z akademických vrstev do oblastí, které jsou pro fungování dnešního světa nejdůležitější, totiž do komerční sféry, která je v problematice autorského práva z pochopitelných důvodů zainteresována nejvíce. Právě internet naplno ukázal, jak moc problematický koncept copyrightu je. V této práci se pokusím nastínit důvody, proč tomu tak je, jakým způsobem k němu přistupují aktéři copyrightových sporů a také jaký vztah panuje mezi držiteli autorských práv a jejich uživateli.EDWARDS, L., B. KLEIN, D. LEE, G. MOSS a F. PHILIP. Framing the consumer: Copyright regulation and the public. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2013-02-18, vol. 19, issue 1, s. 9-24. DOI: 10.1177/1354856512456788. Dostupné z: http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856512456788


Marek Slabý
 

No comments:

Post a Comment