Saturday, June 29, 2013

Allah on YouTube

Esej vyplývá z článku vydaném v časopise New Media and Society, jež se zabývá rámcováním Islámu na webové platformě YouTube. V první části se esej zabývá popisem a metodologii výzkumu o Islámu, v další části je proveden minivýzkum o prezentaci křesťanství na webu YouTube, který slouží k následné komparaci právě těchto dvou studií.


Klíčová slova: Islám, rámcování, náboženství, Křešťanství, YouTube, Web 2.0

Zdroj:

MOSEMGHVDLISHVILI, Lela a Jeroen JANSZ. Framing and praising Allah on YouTube: Exploring user-created videos about Islam and the motivations for producing them. New Media and Society. 2013, May. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/15/4/482

No comments:

Post a Comment