Sunday, June 30, 2013

Pohodlí, které poskytují mobilní média: odhalení náklonnosti k předmětům každodenní potřebyTato seminární práce sumarizuje článek Davida Beera Pohodlí, které poskytují mobilní média: odhalení náklonnosti k předmětům každodenní potřeby, který vyšel v periodiku Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Autor se v něm zaměřuje na to, jak si jednotlivci mohou vybudovat vztah k mobilním médiím, která používají. Mobilní média mají stálé místo v našich každodenních rutinách. Tato zařízení pro nás nejsou jen portály do virtuální kultury, ale jejich majitelé si k nim budují také materiální vztah. Tento vztah se stává důležitou součástí našeho života. 

BEER, David. The comfort of mobile media : Uncovering personal attachments with everyday devices. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. November 2012, roč. 18, č. 4, s 361-367. doi: 10.1177/135485651244957. Dostupné z: http://con.sagepub.com/content/18/4/361

No comments:

Post a Comment