Saturday, June 29, 2013

Užívateľ a tvorený obsah na internete: skúmanie pocitov uspokojenia, občianskej povinnosti a psychologického posilnenia

Táto práca sa venuje vzťahom medzi užívateľmi a obsahmi, ktoré tvoria na internete. Jej základným východiskom je výskum Louisa Leunga, ktorý sa zaoberá troma oblasťami: pocit uspokojenia, občianska povinnosť a psychologické posilnenie. Prvá časť približuje Leungov teoretický rámec, zatiaľ čo druhá prináša analýzu výsledkov v konfrontácii a porovnaní s názormi iných autorov.

Louis Leung, „Užívateľsky tvorený obsah na internete: skúmanie uspokojenia, občianskej povinnosti a psychologického posilnenia,“ New Media and Society 2009: 11 (24.11.2009) Sage Journals <http://nms.sagepub.com/content/11/8/1327> 

Patricia G. Langová, „Urob si sám s inými,“ New Media and Society 2012:14 (12.4.2012) Sage Journals <http://nms.sagepub.com/content/14/3/533> 

No comments:

Post a Comment