Saturday, June 15, 2013

Online prostředí a typologie jeho mladých uživatelů

Esej se zabývá typologií mladých uživatelů internetu (věková skupina 9 – 16 let). Vychází ze studie Uwe Hasebrinka  „Young Europeans´online environments: a typology of user practices“. Zaměřuje se na charakteristiku šesti základních skupin uživatelů a doplňuje ji krátkou komparací s výzkumy JIM - Studie 2012 a Generation M2. Esej se soustřeďuje na analýzu pestrosti a frekvence uživatelských aktivit, které jsou ovlivněny věkem, pohlavím, společenským a kulturním prostředím a dalšími aspekty.

Zdroje:

HASEBRINK, Uwe. Young Europeans´online environments: a typology of user practices. In: LIVINGSTONE, Sonia, HADDON, Leslie a GÖRZIG, Anke (ads). Children, Risk and Safety onn the Internet: Research and Policy Challenges in Comparative Perspective. Bristol: Policy Press, 2012, ISBN 978-1-84742-882-0.

JIM – STUDIE 2012. Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisstudie  zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart: Medienpädagogischer Forchungsverbund Südwest, 2012. [online]. Dostupné z: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf12/JIM2012_Endversion.pdf

LIVINGSTONE, Sonia, HADDON, Leslie, GÖRZIG, Anke and ÓLAFFSON, Kjartan. Risks and safety on the internet. The perspective of European chidren. Full findings. London, LSE, EU Kids Online. [online]. Dostupné z: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf


No comments:

Post a Comment