Sunday, June 30, 2013

Sexting v komunikaci dospívajících lidí

Sexting patří v dnešní době k jednomu z nejdiskutovanějších fenoménů, obzvláště u náctiletých a nezletilých "dětí". Jedná se v podstatě o elektronické šíření zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem ať už skrze mobilní telefon, či jiné elektronické platformy (sociální sítě, chat, email, apod.). Tato práce navazuje na studii Sexting as Media Production: Rethinking Social Media and Sexuality od autorky Amy Adele Hasinoff. Shrnuje její stanoviska a zároveň sleduje výsledky výzkumů na toto téma, které byly zrealizovány v předešlých letech v USA i v ČR. V práci je stejně jako v původní studii zachycen zejména kontrast legislativní úpravy versus reality sextingu u nezletilých jedinců.

Hasinoff, A. A. (2013). Sexting as media production: Rethinking social media and sexuality. New media & society, 15(4), 449-465. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/15/4/449.full.pdf+html

No comments:

Post a Comment