Tuesday, June 25, 2013

Anonymita na Internetu a možnosti síťové kontroly na příkladu kauzy WikiLeaks

Tato esej prezentuje výklad analytického článku americké teoretičky Rity Zajácz s názvem WikiLeaks and the Problem of Anonymity: A Network Control Perspective včetně zasazení tohoto tématu do širšího kontextu mediálních studií. Koncept síťové kontroly je v práci definován a rozebírán jako jeden z nástrojů, které státy využívají k získání kontroly nad globálním tokem informací. Na příkladu kauzy s organizací WikiLeaks z roku 2010 je prezentována taktická a strukturální úroveň síťové kontroly. Esej si všímá také strategických alternativ, které by mohly ovlivnit budoucnost konceptu anonymity na Internetu.

Zdroj:

ZAJÁCZ, Rita. WikiLeaks and the problem of anonymity: A network control perspective. Media, Culture & Society. 2013-05-22, vol. 35, issue 4, s. 489-505. DOI: 10.1177/0163443713483793. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0163443713483793.

No comments:

Post a Comment