Saturday, June 29, 2013

Galerie fotografií na webu, jako prostředek k vyprávění příběhů na příkladu z IDNES.CZ

Seminární esej je zaměřena na užívání fotografií v žurnalistice. Přesněji na galerie fotografií a jejich schopnost utvářet a vyprávět vložený příběh pomocí uskupení fotografických online galerií. Podkladovou studií pro seminární esej byla zvolena práce: Online news galleries, photojournalism and the photo essay od autorů: Helen Caple and John S. Knox. Daná studie přináší rozbor dvou vybraných online galerií. Seminární práce poukazuje na dva zcela odlišné případy galerií. Předpokladem pro tuto seminární esej bylo tvrzení, že online galerie je text, který vypráví vložený příběh, jenž tam byl vložen autorem. Z vybrané studie byla metodická část přenesena a upravena pro potřeby krátkého rozboru v českém prostředí na zvolené galerii ze zpravodajského webu idnes.cz. Seminární esej se také zamýšlí nad problematikou online galerie z pohledu Rolanda Barthese. Kódování fotografií a různorodého chápání významu fotografie v tzv. druhé rovině, neboli v rovině konotace. 

Zdrojový článek:
1.     CAPLE, H. a J. S. KNOX. Online news galleries, photojournalism and the photo essay. Visual Communication [online]. 2012-05-21, vol. 11, issue 2, s. 207-236 [cit. 2013-06-24]. DOI: 10.1177/1470357211434032. Dostupné z: http://vcj.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1470357211434032

No comments:

Post a Comment