Sunday, June 16, 2013

Máma a táta jako „přátelé“ aneb facebookovské přátelství mezi čerstvými vysokoškoláky a rodiči


Práce «Máma a táta jako „přátelé“ aneb facebookovské přátelství mezi čerstvými vysokoškoláky a rodiči» reaguje na nárůst žádostí rodičů o přátelství svých dětí na sociální síti. Jak se s takovou žádostí vypořádává skupina tzv. mladých dospělých? Esej shrnuje základní postoje starších dětí k „rodičovskému přátelství“ a k obavám o narušení jejich soukromí. Popsány budou dopady online interakce na rodinné vztahy. Základní rámec  eseje vychází ze dvou konkrétních amerických studií pokrývající popsanou tematiku: (1)  The Impact of Parents 'Friending' Their Young Adult Child on Facebook on Perceptions of Parental Privacy Invasions and Parent-Child Relationship Quality a (2) Let's Be Facebook Friends: Exploring Parental Facebook Friend Requests from a Communication Privacy Management (CPM) Perspective. Připojen je i vlastní drobný výzkum.

Zdrojové studie:

KANTER, Maggie, Tamara AFIFI a Stephanie ROBBINS. The Impact of Parents 'Friending' Their Young Adult Child on Facebook on Perceptions of Parental Privacy Invasions and Parent-Child Relationship Quality. Journal of Communication. 2012, roč. 62, č. 5, s. 900-917. DOI: 10.1111/j.1460-2466.2012.01669.x.


CHILD, Jeffrey T. a David A. WESTERMANN. Let's Be Facebook Friends: Exploring Parental Facebook Friend Requests from a Communication Privacy Management (CPM) Perspective. Journal of Family Communication. 2013, roč. 13, č. 1, s. 46-59. DOI: 10.1080/15267431.2012.742089.

No comments:

Post a Comment