Sunday, June 30, 2013

Otevřená výuková data a revoluce vzdělávání

Esej vychází z článku Ikky Tuomio Open Educational Resources and Transformation of Education. Zabývá se v něm otevřenými výukovými zdroji a jejich uplatněním ve vzdělávací revoluci. V tom smyslu, že by se otevřené výukové zdroje měly stát hnacím motorem k masovému rozšíření vzdělání a jeho snadné dostupnosti. Esej mapuje hlavní myšlenky článku a zasazuje je do širšího kontextu mediálních studií. Pracuje s pojmem participační kultura. V závěru nastiňuje některé pedagogické způsoby, které s otevřenými zdroji pracují a jejich uplatitelnost v českém školství.

Zdrojová studie: TUOMI, Ikka. Open Educational Resources and the Transformation of Education. European Journal of Education [online]. 2013, vol. 48, nr. 1. Dostupný z WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12019/full

1 comment:

  1. Je to předzvěst eseje, nebo esej už je zplozená a je ... ? .)

    ReplyDelete