Friday, June 7, 2013

Internetové memy: Analýza podle Limor Shifmanové

Tato esej shrnuje hlavní poznatky z článku Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker od Limor Shifmanové, a to od představení teoretického základu konceptu "memu", přes seznámení s memetikou jako vědní disciplínou, až po vysvětlení nového způsobu analýzy memů, který Shifmanová ve svém článku navrhla. Autorka eseje se rovněž zabývá potenciálním přínosem analýzy memů pro studium digitální kultury a kromě zevrubné sumarizace poznatků Shifmanové nabízí vlastní analýzu virálního fenoménu českého Internetu Debilní kecy, přičemž se drží nově představené metodologie.

Zdroje:

CROCKER, Chris. Leave Britney Alone!. YouTube [online]. 2007 [cit. 2013-06-07]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=kHmvkRoEowc 

DAWKINS, Richard. The selfish gene. New York: Oxford University Press, 1989, 352 s. ISBN 01-928-6092-5. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/jcc4.12013 

CHEEZBURGER, Inc. Know Your Meme [online]. 2007-2013 [cit. 2013-06-06]. Dostupné z: http://knowyourmeme.com 

JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1995, 747 s. ISBN 80-857-8783-0. 

JENKINS, Henry. If It Doesn't Spread, It's Dead. Confessions of an Aca-Fan: The Official Weblog of Henry Jenkins [online]. 2009 [cit. 2013-06-07]. Dostupné z: http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html 

SHIFMANOVÁ, Limor. Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2013, ročník 18, číslo 3, s. 362-377 [cit. 2013-06-06]. DOI: 10.1111/jcc4.12013. 

ViralBrothers. [online]. [cit. 2013-06-07]. Dostupné z: http://www.viralbrothers.cz/kontakt

No comments:

Post a Comment