Saturday, June 29, 2013

Internet jako prostředek a místo pro utváření subkultury GeekůPráce sumarizuje poznatky J. A. McArthura, který se v článku Digital Subculture: A Geek Meaning of Style zabýval subkulturou geeků a zkoumal jejich projevy na internetových fórech. Vychází z teorií o skupinách, které se sdružovaly díky hudebním stylům. Sám ale dokazuje, že subkultura se může vytvořit na internetu a existovat pouze ve virtuálním prostoru. Na základě obsahové analýzy příspěvků také definoval styl, kterým se subkultura geeků vyznačuje. Nemá sice hmatatelný projev, jakým je například styl oblékání, ale jeho ekvivalent se přenáší do digitální podoby ve formě avatara.

            Z článku McArthura vychází krátká analýza o subkultuře hrající Larp - hry na živo. Zjišťuje, zda se i tato skupina vymezuje a definuje pomocí internetových diskuzí. Zdroj: 

MCARTHUR, J. A. Digital Subculture: A Geek Meaning of Style. Journal of Communication Inquiry January [online]. 2008, roč. 2009, č. 33 [cit. 2013-06-28]. DOI: 10.1177/0196859908325676. Dostupné z: databáze Sage

No comments:

Post a Comment