Thursday, June 27, 2013

Užívání jazyka na Facebooku bilingválními mladými osobami

Tato esej popisuje skutečnost, jak mladí bilingvální lidé používají své mateřské nebo zcela ovládnuté jazyky v rámci sociálních sítí (SNS). Tímto problémem se zabýval Daniel Cunliffe, Delyth Morris a Cynog Prys ve svém článku „Young Bilinguals’ Language Behaviour in Social Networking Sites: The Use of Welsh on Facebook“, který se objevil v periodice Journal of Computer- Mediated Communication v dubnu tohoto roku. Výzkum velšských rodáků Cunliffe, Morrise a Pryse se stal podkladem i pro následný provedený malý výzkum na území Těšínska, kde žije polská národnostní menšina komunikující dennodenně vícero jazyky. Oba výzkumy mají za cíl zjistit, jakými jazyky mladí bilingvisté komunikují prostřednictvím sociálních sítí. Zda menšinový jazyk je používán i na těchto platformách a v jakém rozsahu. Reprezentantem sociálních sítí pro oba výzkumy se stal Facebook, který je nejčastěji využívaný mezi mladými. 

Zdroj:   
CUNLIFFE, Daniel, Delyth MORRIS a Cynog PRYS. Young Bilinguals' Language Behaviour in Social Networking Sites: The Use of Welsh on Facebook. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2013, vol. 18, issue 3, s. 339-361 [cit. 2013-06-21]. DOI: 10.1111/jcc4.12010. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/jcc4.12010

No comments:

Post a Comment