Sunday, June 30, 2013

Nové trendy v on-line žurnalistice


Práce vychází ze studie Weblogs and the epistemology of the news: some trends in online journalism“ od Donalda Mathesona z University of Canterbury na Novém Zélandu, která byla uvěřejněná v odborném časopise New Media & Society. Autor zkoumal fenomén blogu a jeho vliv na novinářskou práci a přístup ke čtenářům. Práce je doplněna o vlastní názor on-line novináře na novinářský blog a jeho výhodyMATHESON, Donald. Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism. New Media [online]. 2004-08-01, vol. 6, issue 4, s. 443-468 [cit. 2013-06-30]. DOI: 10.1177/146144804044329. Dostupné z: http://www.ingentaselect.com/rpsv/cgi-bin/cgi?ini=xref
 

Michaela Černá

No comments:

Post a Comment