Saturday, June 29, 2013

Komunitní média v ČR: patří komunitní rozhlas na internet?

Tato práce se věnuje fenoménu komunitního rozhlasového vysílání - sektoru, který doplňuje duální systém komerčních a veřejnoprávních stanic. V západoevropských zemích hrají neziskové stanice důležitou roli prostředníka v procesu sociální a kulturní inkluze, v České republice však tento sektor chybí. Práce popisuje možnosti fungování tohoto typu vysílání v prostředí internetu, kde by mohlo být realizováno bez nutnosti zásadních legislativních změn. Teoretické ukotvení nachází tato práce ve studii Rebeccy Coyle: Digitising the Wireless, a v práci Komunitní média v ČR publikovanou RRTV v roce 2012. Poznatky získané z těchto materiálu a dalších pramenů aplikuji na českou mediální krajinu. Cílem práce je na příkladu stanice StreetCulture prokázat, že prostředí internetu nabízí dostatečný prostor pro fungování komunitního vysílání, včetně možné participace občanů a mohlo by tudíž nabídnout prostor pro zavedení komunitního vysílání (vycházím z definice N. Carpentiera), alespoň do té doby, než proběhnou nutné legislativní změny, které by umožnily vysílání např. na frekvencích s lokálním dosahem.

Studie:
COYLE, Rebecca. Digitising the Wireless: Observations from an Experiment in 'Internet Radio'. Convergence: The International Journal of Research into New MediaTechnologies, September 2000. vol.6, 3: pp. 57-75. Dostupný z www: http://con.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/6/3/57.full.pdf+html 

No comments:

Post a Comment