Sunday, June 30, 2013

Výzkum integrace interaktivních prvků na zpravodajských serverech

Práce je sumarizací článku ‘New technology, old practices: examining news websites from a professional perspective‘ Itaie Himelboima a Steva McCreeryho, který vyšel v časopisu Convergence. Autoři se zabývali tím, jak zpravodajské servery pracují s interaktivními prvky, a jak se liší využití těchto prvků u webů, jejichž provozovatelem je vydavatel tištěných novin, a u těch, které spravuje provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání. Práce je doplněna vlastní analýzou zkoumaných prvků na českých zpravodajských serverech.

HIMELBOIM, I. – S. MCCREERY. New technology, old practices: Examining news websites from a professional perspective. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. 2012-10-29, vol. 18, issue 4, s. 427-444 [cit. 2013-06-23]. DOI: 10.1177/1354856511429648. Dostupné z: <http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856511429648>

No comments:

Post a Comment