Wednesday, June 26, 2013

Anotace: Neziskové organizace a sociální sítě. Analýza instituce Forum 2000

Seminární práce pojednává o neziskových organizacích a sociálních sítí. K provedení vlastní analýzy byla jako vzor využita studie dvou amerických výzkumníků, kteří se soustředili na adaptaci použití sociálních sítí neziskovými organizacemi. První kapitola seminární práce se zabývá samotným zahraničním textem a zároveň se pozastavuje nad hypotézami, které se snažili autoři v rámci své práce potvrdit nebo vyvrátit. Druhá část představuje analýzu autorkou vybrané neziskové organizace, jež působí v České republice. Jak často využívá vybraná nezisková instituce sociální síť Facebook? Zapojuje se veřejnost do diskuzí často? To jsou hlavní otázky práce.Zahraniční studie: NAH, Seungahn, SAXTON, D. Gregory. Modeling the adoption and use of social media by nonprofit organizations. New Media & Society, březen 2013, roč. 15, č. 2, s. 294 – 313.

No comments:

Post a Comment