Thursday, June 20, 2013

Mobilní telefon a veřejnost: využití mobilního telefonu ve třech kritických situacích

Tato práce je shrnutím článku Janey Gordonové, jehož tématem je vliv využití mobilního telefonu na veřejnost u třech vybraných kritických situací, resp. vliv na vnímání těchto událostí skrze využití mobilních technologií. Autorka se zaměřila na události z počátku 21. století, na rozšíření SARS (syndromu náhlého selhání dýchání), ke kterému došlo v roce 2003 v Číně, na vlnu tsunami, která zasáhla jihovýchodní Asii v prosinci 2004 a na bombové útoky v centru Londýna, ke kterým došlo v červenci 2005.

Zdroj:

GORDON, Janey: The Mobile Phone and the Public Sphere: Mobile Phone Usage in Three Critical Situations; Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies; Ročník: 2007 vol. 13, no. 3 

No comments:

Post a Comment