Thursday, June 27, 2013

Nový náhled na problematiku sextingu

Tento esej vychází ze studie Amy Adele Hanisoff Sexting as media production: Rethinking social media sexuality. Sexting je dnes velmi rozšířenou záležitostí zejména mezi mladými lidmi. Esej nejprve představuje sexting v českém prostředí. Dále nastiňuje tradiční pohled na sexting, který se zdá být nahrazován alternativním modelem Amy Adele Hanisoff, který je analyzován a kriticky zhodnocen.


Zdrojová studie:
HASINOFF, Amy Adele. Sexting as media production: Rethinking social media and sexuality. New Media & Society. 2013, 15., 4. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/15/4/449, str. 449-461

No comments:

Post a Comment