Thursday, June 27, 2013

Nová média v Ghaně


Tato práce se zabývá článkem „New Media Practices in Ghana“ z časopisu International Journal of Communication z roku 2011, jehož autorem je Arab Sey, který se ve svém článku zaměřuje na používání nových médií v Ghaně. Pozornost je zejména věnována internetu, mobilním telefonům a filmům. Ačkoliv je Ghana demokratickou zemí a v rámci afrického kontinentu rozvinutou zemí, stále se v porovnání se západními zeměmi potýká se špatným socioekonomickým stavem obyvatel.  Tedy výrobky, které jsou v západních zemích dostupné většině populace, jsou v této zemi díky nízké finanční disponibilitě obyvatel přístupné jen omezenému počtu lidí. Tato práce tedy popisuje některá specifika, která jsou pro nová média na trhu v této subsaharské zemi příznačná.
Zdrojový článek:
Sey, Araba (2011): New Media Practices in Ghana, In: International Journal of Communication, vol. 5, pp. 380-405.

No comments:

Post a Comment