Saturday, June 29, 2013

Pohled na vliv nových médií na politickou participaci v odstupu deseti let (2003 – 2013)

Práce Pohled na vliv nových médií na politickou participaci v odstupu deseti let (2003 – 2013) se soustředí na analýzu vztahu užívání nováých médií a jeho vlivu na politickou angažovanost. K tomuto účelu práca využívá dvě studie z let 2003 a 2013, z nichž jedna se zabývá motivací uživatelů internetu k politické aktivitě a druhá zkoumá vztah rasových a regionálních faktorů na užívání nových médií k politické participaci na příkladu amerických prezidentských voleb z roku 2008. Obě studie konstatují že internet a nová média mají potenciál mobilizovat nové skupiny obyvatel (v tomto případě mladé a afroamerické voliče) k větší politické aktivitě.

Zdrojové studie:

STERN, Michael J.; ROOKEY, Bryan D. The Politics of New Media, Space, and Race: A Socio-spatial Analysis of the 2008 Presidential Election. New Media 
& Society.  SAGE Publications. 2013. [online] [cit. 2013-06-17]. Dostupný z http://nms.sagepub.com/content/15/4/519. 

WEBER, Lori M.; LOUMAKIS, Alysha; BERGMAN, James:. Who Participates and Why?. Social Science Computer Review. SAGE Publications. 2003. 
roč. 21. č. 1. s. 26 – 42. 

No comments:

Post a Comment