Sunday, June 30, 2013

Open API jako nová platforma distribuce obsahu pro média

Tato práce pojednává o kolektivní inteligenci v oblasti vývoje a inovací v médiích. V souvislosti s postupným snižováním zisku z předplatného a fragmentací publika musí zejména tištěná periodika hledat nové zdroje příjmů a velká očekávání vkládají do nových médií a působení na internetu. Čtveřice médií, o kterých pojednává zdrojová studie této seminární práce (The Guardian, NPR, ,The New York Times a USA Today), se rozhodla vystoupit z dominantního paradigma omezeného elektronického přístupu k článkům zdarma a začala poskytovat svůj veškerý obsah prostřednictvím aplikačního rozhraní (Open API) vývojářům k dalšímu využití. Zapojením odborné i široké veřejnosti do vývoje nových způsobů distribuce mediálních produktů se zkoumaným médiím podařilo rozšířit publikum i o skupiny čtenářů, které by jejich zpravodajství jinak pravděpodobně vůbec nečetly a zároveň snížit vlastní náklady na inovace. Práce v závěru přináší i krátké zhodnocení inovací v českém mediálním prostředí.


Zdrojová studie: AITAMURTO, T. a S. C. LEWIS. Open innovation in digital journalism: Examining the impact of Open APIs at four news organizations. New Media. 2013-02-27, vol. 15, issue 2, s. 314-331. DOI: 10.1177/1461444812450682. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444812450682

Autor: Adam Špina

No comments:

Post a Comment