Monday, May 27, 2013

Diskurz vtipů o počítačích šířených přes síť a jeho specifika


Esej se zabývá studií L. Shifmanové a M. Blondheima s názvem “The medium is the joke: online humor about and by networked computers”  shrnuje její hlavní východiska a vykládá klíčové poznatky. Autoři na základě zkoumání (kvalitativního i kvantitativního) 250-ti různých humorných textů (obrázky, videa, písničky, psané texty) vytvářejí několik základních kategorií vtipů o počítačích a nových technologiích a ty následně vztahují k teoretickým koncepcím humoru. 


Zdrojová studie:
SHIFMAN, Limor a Menahem BLONDHEIM. The medium is the joke: online humor about and by networked computers. New Media & Society [online]. 2010, 12 (8), 1348-1367 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/ 12/8/  1348.full.pdf+html   

No comments:

Post a Comment