Monday, May 27, 2013

Vlivy informační gramotnosti, internetové závislosti a stylů výchovy na rizika plynoucí z internetu

Esej na téma Vlivy informační gramotnosti, internetové závislosti a stylů výchovy na rizika plynoucí z internetu
popisuje stejnojmenný výzkum hongkongských mediálních vědců Louise Leunga a Paula S.N. Leeho,která  zkoumá to, jak symptomy závislosti, informační gramotnost, styl výchovy a aktivity na internetu mohou ovlivňovat, zda budou děti vystaveny na internetu rizikovým situacím. Studie vychází z rozhovorů se 718 hongkongskými dětmi, rozhovory probíhaly mezi prosincem 2008 a únorem 2009.
Ze studie například vyplývá, že nejčastějšími oběťmi obtěžování na internetu jsou mladí chlapci z rodin s vyššími příjmy. Nejohroženější skupinou, co se týče vystavení žádostem o poskytnutí privátních informací, jsou pak starší dívky. Hongkongská mládež je zdatná v publikování informací, ale netuší, jak jsou například informace produkovány a kým.
 zdroje:
LEUNG, L. a P. S. N. LEE. The influences of information literacy, internet addiction and parenting styles on internet risks. New Media & Society. 2012-02-24, vol. 14, issue 1, s. 117-136. DOI: 10.1177/1461444811410406. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444811410406
LEUNG, Louis, Professor. Scool of Journalism and Communication, CUHK [online]. 2013 [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://www.com.cuhk.edu.hk/default.aspx?cmd=faculty/07_LEUNG_Louis_W
LEE, Paul S.N., Professor. Scool of Journalism and Communication, CUHK [online]. 2013 [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://www.com.cuhk.edu.hk/default.aspx?cmd=faculty/03_LEE_Paul_20S_N

Tereza Peprníková

No comments:

Post a Comment