Tuesday, April 10, 2012

esej na téma Kony 2012

V eseji Kony 2012 se zaměřím na téma kampaně neziskové organizace Invisible Children, která se pomocí virálního videa Kony 2012 pokouší zpopularizovat ugandského válečníka Josepha Konyho. Cílem práce bude snaha určit hlavní atributy úspěchu videa a celé kampaně. Následně se zaměřím na jeho dopad na nová a stará média a odezvu mezi recipienty. Vyzdviženy budou jak klady, tak rovněž kritika a polemika nad kampaní, a to jak z českého, tak rovněž mezinárodního pohledu.

Jelikož k aktuálnosti tématu a vůbec problematice virálních videí a kampaní lze těžko hledat relevantní odbornou literaturu, pracovat budu převážně s dostupnými materiály na internetu, a to od českých i zahraničních analytiků, novinářů a dalších odborníků.

Literatura a zdroje:


  • BUCHERT, Daniel. Budou svět řídit amatéři?. Reflex. 2012.
  • Invisible Children. Invisible.tumblr.com [online]. 2012 [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: http://invisible.tumblr.com/ 
  • MCMURRY, Evan. Five Lessons in Social Media From the KONY 2012 Debacle. Ology.com [online]. 2012[cit. 2012-04-10]. Dostupné z: http://ology.com//post/65729/five-lessons-in-social-media-from-the-kony-2012-debacle
  • ZUCKERMAN, Ethan. Unpacking Kony 2012. Http://www.ethanzuckerman.com/blog/2012/03/08/unpacking-kony-2012/ [online]. 2012[cit. 2012-04-09].
  • BOYD, Danah. The Power of Youth: How Invisible Children Orchestrated Kony 2012. Huffingtonpost.com [online]. 2012[cit. 2012-04-09]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/danah-boyd/post_3126_b_1345782.html
  • BRANCH, Adam. Dangerous ignorance: The hysteria of Kony 2012. Aljazeera.com [online]. 2012[cit. 2012-04-09]. Dostupné z: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/03/201231284336601364.html

No comments:

Post a Comment