Sunday, April 8, 2012

Úspěšná virální kampaň pro „dobrou věc“ - Kony 2012


Dne 5. března 2012 spustila organizace Invisible Children, Inc. kampaň, na základě které chce, s pomocí co nejvíce lidí z celého světa, zastavit brutálního vůdce partyzánské organizace Josepha Konyho.Organizace Invisible Children, Inc.
V roce 2003 byl natočen dokument Invisible Children: Rough Cut (v překladu Neviditelné děti: Nesestříháno), který se zabýval problematikou dětských vojáků a občanské války v Ugandě. Osudy dětských vojáků zaujaly americkou veřejnost, především americkou mládež, která měla zájem se aktivně zapojit do změny a zlepšení situace v Ugandě.
Na základě tohoto zájmu o problematiku dětských vojáků vznikla v roce 2005 oficiálně nezisková organizace Invisible Children, Inc. Tato organizace se zaměřuje především na vzdělávání ve střední Africe a zároveň se zaměřuje na akce, které mají zvýšit povědomí o nejen o problematice dětských vojáků, ale o situaci ve střední Africe vůbec.[1]
Kampaň Kony 2012 je nejvydařenějším pokusem organizace o upoutání pozornosti veřejnosti a to nejen americké veřejnosti.  Kampaň je založena na videu, které se šíří virálně napříč sociálními sítěmi a zasahuje tak především mladší lidi, což je hlavní cílová skupina kampaně.
Jak píše Henry Jenkins na svém blogu, virální šíření sdělení je zajímavé především pro marketéry[2], ale jak je vidět lze ho využít pro dobré účely nebo v našem případě pro kampaň, která se snaží navodit dojem, že se jedná o dobrý úmysl. O tom, zda kampaň má či nemá pouze čistě dobré úmysly, o tom si musí každý udělat obrázek sám, ale já se dále pokusím představit objektivní pohled na celou kampaň, kterou ovšem nebudu hodnotit ze svého osobního pohledu, protože je to dle mého téma citlivé a každý si svůj názor musí udělat sám.

O čem je video?
Videem provází diváka režisér a zakladatel organizace Invisible Children Jason Russel, který vypráví svému synovi Gavinovi, jaké je jeho zaměstnání a o co se ve svém životě snaží. Jason Russel se snaží zlepšit situaci v Africe a jeho hlavním záměrem je zastavit Josepha Konyho, jehož jméno použil v názvu celé kampaně. Joseph Kony je vůdcem ugandské partyzánské skupiny (známá pod zkratkou LRA, což je zkratka pro Lord’s Resistant Army[3] (do češtiny lze přeložit jako Boží Armáda Odporu)), která unáší malé africké děti (ve videu je uvedeno, že unesli již přes šedesát tisíc dětí) – z chlapců si dělají vojáky a z dívek, které znásilňují bez ohledu na věk, si vybírají manželky. Kromě únosů se této partyzánské skupině připisují i útoky proti civilistům, některé zdroje uvádějí dokonce i kanibalismus.[4]
 
Jason Russel chce tyto činy zastavit a snažil se přesvědčit americký senát, aby vyslal vojenskou pomoc do Ugandy, aby američtí vojáci pomohli zastavit Josepha Konyho a tím pádem celou LRA. Senát Jasonovu žádost odmítl, a proto se Jason pokusil zmobilizovat americkou veřejnost, především americkou mládež, aby senát přesvědčili o nutnosti zasáhnout – a to se mu povedlo (tedy podle videa ano). Americký senát nakonec vyslal do Ugandy několik vojáků, aby vykonávali poradenskou činnost za účelem pomoci africkým vojákům.
Jenže to podle Jasona Russela nestačí a proto, aby se zastavila činnost LRA je nutné, aby o problému věděla široká veřejnost – nejlépe celý svět – což by pomohlo zatknout Josepha Konyho, tím pádem zastavit činnost LRA. Aby se celý svět o tomto problému dozvěděl, vytvořilo se toto video, aby zvýšilo povědomí o problému. Pro tento účel se vyrobil tzv. Action Kit, což byl balíček, který obsahoval plakát, dva náramky, odznáček a nálepky s motivem kampaně a tento balíček si mohl každý aktivista koupit (úmyslně jsem použila minulý čas, protože momentálně už nejsou balíčky k dispozici a je možné si plakát stáhnout online na internetových stránkách kampaně). Plakáty, které jsou obsahem balíčku nebo si ho zájemci online stáhnou, se mají v rámci akce Cover the Night (v překladu Zakryj noc), která se odehraje v noci z 20. dubna 2012, vyvěsit na veřejných místech, aby pomohly rozšířit povědomí o problému a zvýšily zájem o dění v Ugandě.
Kampaň podpořila i řada známých osobností, což také podtrhuje důvěryhodnost kampaně a její dobré úmysly. Seznam dvaceti známých a vlivných lidí je k nahlédnutí zde: http://www.thecomplexmedia.com/blog/2012/03/20-celebrities-targeted-in-kony-2012s-culturemakers-list/.

Chvála i kritika kampaně - logické
Úspěch videa, které se šíří především díky sociálním sítím, je nesporný – důkazem je 104 506 332 zhlédnutí videa (údaj platný ke dni 8. dubna 2012), které uvádějí na internetových stránkách kampaně http://www.kony2012.com. Proto se také o videu hovoří jako o jednom z nejrychleji se šířících virálních videí vůbec. Ovšem to, že má video velké množství zhlédnutí, neznamená, že se stejné množství lidí pro kampaň nadchlo a ani to neznamená, že stejné množství lidí s kampaní souhlasí.
Ti, které video zasáhlo, buď okamžitě navštívili stránky kampaně a zakoupili Action Kit nebo se začali o věc více zajímat a někteří i posílat peníze na pomoc situaci ve střední Afice.
Ale samozřejmě se také našly kritické názory, které se zaměřily především na to, jak hospodaří nezisková organizace Invisible Children, Inc. s penězi, které jí posílají lidé, kteří chtějí pomoci vyřešit situaci v Ugandě. Jeden z grafů, který znázorňuje pochybné financování organizace je k nahlédnutí například zde: http://bucultureshock.com/?p=18539.
Dále je pak vyčítáno přílišné zjednodušení situace, používání až propagandistických prvků ve videu, ohlupování diváků a případných nadšenců kampaně, mobilizování mladých lidí aby sami dali podnět k vyvolání případného válečného konfliktu a k nalezení je mnoho dalších kritických pohledů na celou kampaň.
Toto samozřejmě nejsou všechny pozitivní a negativní reakce na kampaň (kdybych zmínila všechny, tak by se rozsah příspěvku minimálně zdvojnásobil), zmínila jsem pouze ty, které jsou podle mě nejdůležitější.

Kony 2012 – druhá část
Dne 4. dubna zveřejnila organizace Invisible Children druhou část videa s názvem Kony 2012: Part II – Beyond Famous (v překladu Kony 2012: Část druhá – Za hranicemi známosti), jehož úmyslem je vysvětlit, proč vůbec vznikla kampaň Kony 2012 a blíže se zaměřuje na organizaci LRA. Videem provází Ben Keesey, který také pracuje v organizaci Invisible Children. Navazující video je natočeno stejně emotivně jako první video a jedním z jeho smyslů je připomenutí noci z 20. dubna – akce Cover the Night a také se snaží, aby se z kampaně budující povědomí stala kampaň informativní, která bude podložena větším množstvím informací, než první video.
Video Kony 2012: Part II – Beyond Famous je dostupné zde: http://www.youtube.com/watch?v=c_Ue6REkeTA.


Co se stane dál?
Dle mého názoru je nutné se na celou kampaň dívat s odstupem, nikoliv jí podlehnout a začít posílat peníze na uvedený bankovní účet. Nemyslím si, že tím, že se zatkne jeden člověk, že se tím spasí celá situace v Africe. Také si nemyslím, že je vhodné, aby se Spojené státy pletly do záležitostí, které se jich přímo netýkají, protože to může mít následky, které nikdo nebude předvídat.
A jak kampaň dopadla? Opravdu se podařilo zmobilizovat tolik lidí? Nezbývá než čekat, co se opravdu stane v noci na 20. dubna 2012. Osobně mě nejvíce zajímá, zda kampaň zasáhla českou populaci. A pokud ano, tak koupil si někdo Action Kit Kony 2012? A pokud si někdo Action Kit koupil, tak zda vyvěsí plakát, aby dal svůj názor světu najevo? Na odpovědi na tyto otázky si budu muset ještě dvanáct dnů počkat.


[1] http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=12429
[2] http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p_1.html
[3] http://www.independent.co.uk/news/world/africa/the-deadly-cult-of-joseph-kony-1001084.html
[4] http://www.royalafricansociety.org/articles-by-richard-dowden/261.html

No comments:

Post a Comment