Sunday, April 8, 2012

Fanouškovské stránky na Facebooku

S rozvojem internetu neustále rostou i možnosti online propagace výrobků a služeb. Firmy se snaží využívat nových trendů na síti, aby tak oslovily/zasáhly co největší množství lidí. V tomto článku se budeme zabývat fanouškovstvím na sociálních sítích a na konkrétních příkladech si ukážeme, jakým způsobem se na Facebooku pracuje s fanouškovskými skupinami se zaměřením zejména na filmy a seriály.

V oboru mediálních studií se vyděluje několik typů publik. V rámci tzv. duality publika hovoříme jednak o publiku majícím původ v lidech a jednak o publiku vycházejícím z média nebo z mediálních obsahů. Fanouškovství budeme řadit do druhé skupiny, tzn. že se jedná o publikum vytvořené na základě určitých společných hodnot, které vykazují jeho jednotliví členové. Konkrétně se potom hovoří o tzv. kultuře vkusu (taste culture), která se organizuje kolem určitého mediálního obsahu. Fanouškovské skupiny bývají potom vytvářené médii kolem jejich populárních děl. Vznikají tedy na základě zájmu o určité dílo nebo o určitého autora. V historii asi nejznámějšími příklady budování fanouškovské základny nalezneme v Hollywoodu u filmů Hvězdné války a u filmů a seriálů patřících do rodiny Star Trek. Takto vytvořené publikum však postrádá jakékoli zřetelné vymezení nebo vnitřní kategorizaci. Jeho složení se v průběhu času proměňuje buď přirozeně (fanoušci stárnou, mění se jejich preference), nebo v důsledku změny mediálního obsahu (seriál skončí, zemře oblíbená postava…). Na sociálních sítích (ale i mimo ně) potom dochází k tomu, že se média snaží tato publika podněcovat k utváření sociálních skupin – fanklubů. Za ty můžeme označit v podstatě veškeré profily na sociálních sítích (nebo pages na Facebooku), skrze které dochází k organizování a sdružování fanoušků, k jejich ovlivňování, zvyšování napětí daného dějem a samozřejmě k podněcování k dalšímu sledování. K utváření fanklubů může ale samozřejmě docházet i spontánně, například když fanoušci napodobují typickou mluvu své oblíbené postavy („miláššek“ v Pánovi prstenů), napodobují styl oblékání nebo používají filmové hlášky v běžném životě. Fanouškovství však není nutné považovat za manipulaci ze strany média. Spíše hovoříme o plodné síle publika, která mediálním obsahům propůjčuje hlubší smysl. Tuto sílu potom využívají mediální obchodníci, když na určité dílo navazují tematickou produkcí hraček, triček a dalších předmětů odkazujících k danému dílu. Počátky tohoto byznysu můžeme opět hledat v Hollywoodu v 70. letech při premiérách filmů Hvězdné války. Ve druhé části tohoto článku se zaměříme na konkrétní způsoby práce s fanouškovstvím na Facebookových profilech některých filmů a seriálů.


O kontroverzní propagaci nových dílů svého seriálu Cesty domů se na začátku roku 2011 postarala televize Prima, když na Facebooku vytvořila profily seriálovým charakterům, jako by to byli skuteční lidé. Fanoušek si mohl postavu přidat do přátel a ta na něj během celého týdne chrlila své imaginární pocity a zážitky, kterými komentovala nebo doplňovala televizní děj. V podstatě se jedná o techniku transmediálního vyprávění založeného na zprostředkování fiktivního zážitku více komunikačními kanály. Kontroverzním byl tento způsob propagace proto, protože je na Facebooku zakázáno vytvářet profily neexistujících osob. V současné době již vytvořené fiktivní profily postav neexistují, i když seriál v televizi pořád běží dál. Otázkou zůstává, jestli není taková propagace nakonec spíše na škodu, jelikož zadavatel při takto neprofesionální a nepromyšlené komunikaci může působit spíše neseriózně, protože takové počínání poukazuje minimálně na jistou neznalost prostředí sociální sítě.

Další český seriálový gigant Ulice z produkce televize Nova volí střízlivější formu prezentace na sociálních sítích. Každý den se na profilu Ulice objevuje video-upoutávka na nadcházející díl, občas rozhovor s herci, ale například do výraznějšího transmediálního vyprávění, jako se o to pokoušeli na Primě, se na tomto prostoru autoři nepouštějí. Nejvíce to na Facebookových stránkách seriálu Ulice žije asi v sekci „Nejnovější příspěvky ostatních“, kam přispívají výhradně fanoušci, kteří komentují děj a dávají najevo svůj vztah k jednotlivým postavám.

Poněkud živějším dojmem působí stránky zahraničních televizních seriálů jako The Big Bang Theory, nebo How I Met Your Mother, který se už v současnosti dokonce nevysílá. Obě stránky neustále chrlí množství soutěží, anket, odkazů na své tematické reklamní předměty apod. O svých 21, resp. 20 milionů fanoušků, kteří dali těmto seriálům na Facebooku „like“ se snaží dobře postarat. Na zhruba padesátiletou fanouškovskou tradici důstojně navazují i stránky děl z rodiny Star Trek. I když byl poslední ze Star Trek seriálů natočen před deseti lety, tvůrci oficiálních stránek stále udržují svět Star Treku pro své fanoušky při životě. Fanouškovské stránky se v zahraničí ale zakládají i pro díla, která ještě neměla svoji premiéru. Takovýto profil má například připravovaný film Ridleyho Scotta Prometheus. Fanoušci tak můžou sledovat záběry z natáčení, rozhovory s tvůrci, zúčastňovat se soutěží atd. Jde bezpochyby o zajímavý prostředek, který mediálním komunikátorům slouží k patřičné přípravě a nahlodání filmových diváků. Vzhledem k jeho gigantické mediální propagaci se může udržovanými Facebookovými stránkami s téměř třicetimilionovou fanouškovskou základnou pyšnit i film Jamese Camerona Avatar z roku 2009. Na jeho stránkách se neustále objevují příspěvky, které ať už textem nebo obrazově, rozvíjejí svět planety Pandora, citace postav a stránky se snaží dále navazovat a rozvíjet poselství filmu a často se zde objevují příspěvky s ekologickým apelem.

Dnes už pravděpodobně není možné být stoprocentním fanoušek bez „olajkování“ příslušného díla na sociální síti. Fanouškům to dává jedinečnou možnost dozvědět se o svém oblíbeném filmu, seriálu nebo tvůrci aktuální informace, které mu jsou v podstatě servírovány až pod nos. Tvůrcům to naopak dává jedinečnou možnost rychle, levně a efektivně oslovit velké množství lidí a zasáhnout je svojí reklamou. Jak vidno, ne všichni ale ještě dokážou s oslovováním svých fanoušků na sociálních sítích pracovat, i přes veškerý potenciál, který toto prostředí nabízí.

No comments:

Post a Comment