Thursday, April 5, 2012

„Hujer, metelesku blesku!“


Kdo poznal, že věta pochází ze scénáře jedné z nejoblíbenějších českých komedií Marečku, podejte mi pero, má bod. Doufáme, že se nenašel nikdo, kdo teď zůstal bez bodu. Pokud přece jen, na následujících řádcích představíme některé české a zahraniční internetové stránky, které pomohou případné „mezery ve vzdělání“ doplnit. Podívejme se tedy na weby, které jsou věnovány známým (či méně známým) částem filmových dialogů, filmovým hláškám, chcete-li. A podívejme se na ně jako na místo, které je spojeno s pojmem produsage (tzn., že jeho jednotliví uživatelé mohou zároveň tvořit jeho obsah).

Věta použitá v názvu je i názvem jednoho z webů: www.meteleskublesku.cz a právě tento web se stal inspirací pro tento text. Ne snad proto, že by jeho nabídka byla nejlepší (pokud bychom si chtěli prohlédnout „Novinky“, zjistíme, že v této sekci nic není, uživatelé se na „Nástěnce“ vyjadřují i k tomu, že kvalita stránek nestojí za nic, ale na druhou stranu, v porovnání s jiným webem filmovezvuky.fdb.cz, soubory na meteleskublesku alespoň fungují). Výběr padl na tuto stránku čistě z jazykového hlediska a také z toho důvodu, že jeho název je velmi sympatický.

Přes veškeré sympatie k jeho jménu, ale Meteleskublesku (s podtitulem Citáty (nejen) z českých komedií) není serverem, na který by jeho uživatelé mohli zároveň i přispívat. Nejedná se tedy o příklad modelu produsage. Alespoň ne přímo, uživatelé mohou maximálně požádat o zařazení příspěvku na stránku a tak těžko, ale přece jen trochu ovlivnit obsah stránek. Pokud vůbec někdo v současné době tento web rozvíjí a inovuje, pak se jedná jen o úzkou skupinu lidí. (Soudě podle toho, co psal o fungování webu jeho tvůrce a také podle toho, že v sekci „nástěnka“ žádají lidé o nové materiály.) Pro úplnost informací o meteleskublesku dodejme, že nabídka obsahuje spíše kultovní filmy staršího data a výhradně české (československé) provenience. Citáty nikde nenajdeme napsané, za to je však možné si je poslechnout ve velmi vysoké kvalitě a případně také stáhnout do svého počítače ve formátu mp3.

Pokud půjdeme dál po cestě českými weby, kde jsou nabízeny obdobné obsahy pro filmové fanoušky, zjistíme, že filmové hlášky nemusí být všude chápány ve smyslu zvukovém. Tak například www.hlaskyzfilmu.cz obsahují velké množství příspěvků nejen z filmů, ale i ze seriálů a to nejen z českých ale i ze zahraničních, ale pouze v písemné podobě. Na druhou stranu má však právě zde prakticky kdokoliv možnost přispět (teoreticky) čímkoliv. Stačí párkrát kliknout, odeslat…a pak jen čekat, až váš příspěvek projde rukama administrátorů, kteří, když budou s jeho obsahem souhlasit, jej následně zveřejní. Zde již můžeme hovořit o modelu produsage. Obdobně pak hlasky-z-filmu.cz, kde je rovněž možnost jak se snadno a rychle podělit s ostatními o svůj oblíbený kus scénáře. A také zde je obsah korigován administrátory.

Dalším místem, kde můžeme nalézt podobný obsah, je web filmovezvuky.fdb.cz. Ten má sice podobně jako meteleskublesku ve své nabídce také příspěvky v poslouchatelném formátu, těžko říct v jaké kvalitě, jelikož odkazy nefungují. Již z názvu je patrné, že obsahem je vše, co se týká filmu a zároveň vše, co se dá z filmu poslouchat. Web fdb.cz, tedy Filmová databáze, konkurence Československé filmové databáze, poskytuje těmto stránkám pouze tzv. hosting. O chod stránek se tu (zřejmě) stará také jen jeden člověk, ani zde tedy nemůžeme mluvit o tvoření obsahů formou produsage. (Administrátor nereaguje na maily a na stránkách samotných se nic nedozvíte, jelikož odkaz není funkční.)

Zřejmě tím nejlepším příkladem produsage je ale www.kfilmu.net. Pro to, aby se člověk mohl podílet na tvorbě, se musí registrovat a vytvořit vlastní profil. Je škoda, že ač je jeho databáze nejrůznějších filmových citátů velmi obsáhlá a neomezuje se pouze na českou produkci, zůstává její formát jen a pouze v písemné podobě. Na druhé straně zde ale najdeme mnohem pestřejší nabídku doprovodného filmového materiálu (disky s filmovou hudbou – soundtracky – i s výčtem jednotlivých skladeb, recenze filmů (ty ale dneska dělá kdekdo), profily osobností filmového průmyslu, filmy, které jsou aktuálně k vidění v kinech, články a aktuality). Je vidět, že o web je velmi dobře pečováno, informace jsou aktualizované, články reagují na nejčerstvější dění.

Abychom ale nezůstávali jen v hranicích naší republiky, podívejme se také na cizojazyčnou nabídku, zúženou na angličtinu. Na www.moviequotes.com musíte mít účet, abyste mohli vkládat nové obsahy. Oproti „běžným službám“ jiných webů, zde lze rovněž hrát i hry s hláškami, které jsou uloženy v obsáhlé databázi a které jsou opět jen „na papíře“. Sympatickým detailem je, že uživatelé jsou vyzváni, aby své oblíbené části šířili mezi svými přáteli. Již zmiňovaný kfilmu.net je totiž co se týče užití obsahu nekompromisní.

V předchozích případech se při tvorbě obsahů uplatnil proces produsage. Ne každý z nich byl ale čistým příkladem, občas se uživatelé zapojili pouze v roli jakýchsi poradců. Dalším jevem, který tu můžeme pozorovat, je princip konvergence. Podle H. Jenkinse: jeden obsah se může objevit i na jiných mediálních platformách. Z filmu na web.


Tereza Svojsíková

No comments:

Post a Comment