Saturday, April 12, 2014

Nová média-nový svět-nová zábava?


Poslední roky jsou i díky rozvoji moderních technologií a nových médií ve znamení reimaginací – novou tvář získávají jak klasické příběhy (viz. Šípková Růženka – Maleficent, Sněhurka a lovec, Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic), tak i hry, filmy či seriály (viz. Osamělý jezdec, Hitchcockovi Ptáci). Mění se vše. I naše vnímání zábavy.


Celý svět se vlivem moderních technologií stává jednou velkou hernou. Tom Cheshire a Charlie Burton se ve svém článku Transmedia: Entertainment reimagined1 popisují událost z roku 2007, kdy se americká filmařka Esther Robinson ještě s několika přáteli vydala do kina na film Head Trauma. Na vlastní kůži přitom prožila takříkajíc transmediální reimaginaci filmové zábavy. Nejenže viděla film, ale zároveň do něj byla doslova vtažena. Tvůrce filmu - Lance Weiler, totiž rozšířil záběr příběhu, ten tak neskončil na plátně, ale pokračoval i mimo něj. Už před začátkem promítání se například na ulici rozezvonily veřejné telefony a před kinem byl Esther vtisknut do ruky leták, na němž byla napsaná webová adresa doplněná otázkou: „Chceš si zahrát hru?“ Po skončení promítání, když doma na stránku najela, zjistila, že se jedná o herní rozšíření filmu. Z ničeho nic jí přitom, přesně v tom okamžiku, někdo zavolal: „Cítíš vinu? Jaké je tvé největší tajemství?“ ptal se hlas. Když chtěla ze stránky odejít, hlas v telefonu pokračoval: „Kam jdeš? Ještě jsme neskončili.“ Právě v tom okamžiku, se otevřel konferenční hovor, spojující ji s ostatními účastníky promítání. V tu chvíli jí došlo, že společně s dalšími návštěvníky prožili transmediální zkušenost, coby participanti nové formy zábavy, kterou jim přichystal tvůrce filmu. Vážně poutavý zážitek, umocněný ještě tím, že účastníky sledoval z veřejného prostoru kina až do soukromého prostoru jejich domovů. Weiler k projektu řekl, že chtěl vytvořit určitý typ „všudypřítomné hry“: „začal jsem experimentovat s něčím, co nebylo tradičním filmem.“ Měl přitom jediný cíl, prohloubit zážitek ze shlédnutého příběhu. Jeho záměrem bylo zprostředkovat participantům reálný zážitek toho, jak se asi museli cítit skuteční filmoví protagonisté. Chtěl jim dopřát intenzivní proměnu zkušenosti, kdy se z pouhého diváka sami stali účastníky.

Právě v tomto kontextu a na základě daného příkladu můžeme v transmédiích spatřovat určitu reimaginaci zábavy. V nutnosti přímého zapojení konzumentů a, jak píše Henry Jenkins2, v jistém osvěžení žánrové zábavy. Už nám nestačí jen něco vidět, slyšet, číst... Chceme komplexní zážitek, chceme prožitek, chceme být součástí něčeho. Proto jsme tak fascinováni reality show, která nám nabízí vtažení do života někoho jiného, někoho s kým se můžeme, alespoň částečně, ztotožnit, a proto se v dnešním světě těší takové oblibě například larpy (Live Action Role Play) nebo ARGs (alternate reality games). Proto dnes, více než kdy dřív, žijeme ve světě, v němž jsou stírány rozdíly mezi fikcí a skutečností.
Právě pomocí Esther, jejích přátel a dalších účastníků toho konkrétního promítání došlo na to, co Jenkins nazývá - transmedia storytelling. Když se prostřednictvím Weilera, „vyprávějícího“ různé části příběhu prostřednictvím rozdílných médií, sami stali spolutvůrci, svébytnými spisovateli vlastního příběhu. A nejen to, původní příběh byl rozšířen právě skrze jejich jedinečnou zkušenost. Každný z nich (ačkoli z počátku vyloženě nechtěně) přidal malý kousek skládačky do celkového obrazu konečného díla.
Z touhy prožívat, zapojit se a tvořit vychází nový koncept zábavy, charakteristický pro naší dobu. Díky technologickým možnostem, které nám dnes umožňují snadnější distribuci, ale i celkovou reimaginaci mediálních obsahů jsme se přesunuli i do věku nové, reimaginizované zábavy. Do doby, v níž se role tvůrců prolínají s rolí uživatelů, aby tak uvítaly novou dobu – dobu transmediálních vypravěčů.

--------------------------------------------------------------------------
1 CHESHIRE, T.; BURTON, CH. Transmedia: Entertainment reimagined. Dostupné z: <http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2010/08/features/what-is-transmedia>

2    JENKINS, H. The Aesthetics of Transmedia: In Response to David Bordwell (Part One). Dostupné z: http://henryjenkins.org/2009/09/the_aesthetics_of_transmedia_i.html#sthash.Qz9FZBxb.dpuf

No comments:

Post a Comment