Thursday, April 17, 2014

O sociálních sítích a zákaznickém servisu

O sociálních médiích jako prostředku zákaznického servisu už se v odborných kruzích intenzivně mluví posledních pár měsíců. Když agentura Sentiment veřejně otevřela právě toto téma, a její zjištění ještě navíc podložila čísly, není divu, že atraktivně zpracovanou infografiku s názvem „10 lekcí, které se sociální média mohou učit od tradičního zákaznického servisu" převzala i některá česká média, např. internetový server tyinternety.cz. Vezměme si nyní 3 banky operující na českém trhu a podívejme se, jak se vypořádávají s novými nároky na jejich zákaznické služby…

Přičemž ani bankovní sektor, ani konkrétní banky nebyly vybrány náhodou. Právě oblast bankovnictví disponuje relativně propracovaným systémem zákaznického servisu, který byl ale tradičně spojen zejména s využíváním bezplatných telefonních linek. A co se týká bank. První z vybraných, Air bank, je sice nováčkem na trhu, ale díky jednoduchému konceptu a heslu i banku můžete mít rádi" si tato banka stihla získat spoustu příznivců. Druhá banka, mBank, je první bezpoplatkovou bankou na českém trhu a jak sama tvrdí, způsobila v bankovním sektoru skutečnou revoluci. Před 2 měsíci prošla velkými změnami doprovázenými marketingovým heslem čerstvě natřeno". Třetí banka, Česká spořitelna, byla vybrána jako představitel tradiční banky se všemi klady i zápory, které toto označení přináší. 

Sociální sítě jako další komunikační kanál se svou značkou

Fanoušci a zároveň zákazníci využívají sociální sítě jako další komunikační kanál se svou oblíbenou značkou." napsal již zmiňovaný server tyinternety.cz. Právě na pojetí sociální sítě jako jen dalšího kanálu " ale upozorňuje například agentura LiveOps v jednom z článků na svém blogu. Sociální sítě totiž nejsou jen komunikační kanál dané značky sloužící pouze jako místo pro reklamu, cílené budování PR, možnost rychlého kontaktu s fanoušky - pokud se něco děje, nebo centrum zákaznické podpory. Sociální sítě představují také, což je nejspíš z hlediska spotřebitele významnější, výkladní skříň spokojenosti, resp. nespokojenosti klientů.  To potvrzuje i jeden z výzkumů již zmíněné agentury LiveOps, který ukazuje, že  85 %  spotřebitelů se domnívá, že způsob, jak se značka zabývá problémy na svých internetových stránkách nebo na sociálních sítích, jako je Facebook a Twitter, je dobrým ukazatelem kvality jejich služeb a jejich celkové úrovně spokojenosti zákazníků. Ukazatelů kvality zákaznických služeb může být mnoho. Jeden z výsledků výzkumu agentury Sentiment, která v posledním měsíci opět rozvířila diskuzi, říká: 57 % respondentů si myslí, že zákaznický servis by měl fungovat stejně jako v týdnu i o víkendech a zároveň očekává, že odpověď na Twitteru obdrží do hodiny. Na základě těchto výsledků můžeme identifikovat hned 2 z ukazatelů - rychlost odpovědí během pracovní doby kontaktního centra a délka pracovní doby.

U Air bank interval mezi otázkou a odpovědí nepřekročil 1 hodinu, s výjimkou dotazů, které přišly po desáté hodině večer. Na ty banka odpověděla po deváté hodině ranní. Stejný servis nabízí banka i o sobotách a nedělích.

To u mBanky jsou intervaly znatelně vyšší. Jen během jednoho dne se tu při bližším prozkoumání lze setkat s odpověďmi za několik desítek minut, ale také v řádu hodin. Při dotazu po šesté hodině večer banka reagovala až po deváté hodině ranní a na některé zprávy dokonce nereagovala vůbec. Na zprávy obdržené o sobotách a nedělích odpovídala mBank  až v následujících pondělcích. To se změnilo o víkendu 12. a 13. 4. 2014.

Intervaly mezi otázkou a odpovědí u České spořitelny málokdy překročí hodinu. Česká spořitelna odpovídá už po šesté hodině ranní a její zákaznický servis na Facebooku funguje i v sobotu a v neděli, a to často i po desáté hodině večer.

O kvalitě, potažmo tom, jak berou firmy sociální média vážně a jak se na nich chtějí prezentovat, ale nesvědčí jen rychlost odpovědí, ale také jejich forma.

Odpovědi Air bank jsou jasné, konkrétní a banka reaguje na všechny typy zpráv, nejen na dotazy. Nebojí se používat emotikony. V odpovědích je Air bank velice osobní. Používá vždy oslovení křestním jménem a ukončuje zprávu přáním hezkého dne/večera apod. Pokud dojde k opětovné reakci klienta, často jde o poděkování, banka ještě ukončí celou konverzaci zprávou typu: Nemáte zač. Kdyby vás ještě něco napadlo, napište nám.

V mBank tyto zdvořilosti nečekejte. Mimo to, si také lze už první pohled všimnout, že v této bance chybí jednotný systém reakcí na zprávy - do určité hodiny začíná odpověď pozdravem dobrý den" a končí slovy přejeme pěkný den" a od určité hodiny vás při odpovědi pouze pozdraví a rozloučení chybí. Navíc se u slova vás" můžete setkat někdy s malým a někdy s velkým písmenem.  mBank neoslovuje jménem ani se nepodepisuje. Navíc, jako asi u jediné z vybraných bank, se jí občas povede udělat ve zprávě i překlep.

Česká spořitelna má jednotný systém reakcí, kde se autor vždy pod odpovědí podepíše ve tvaru Petr N., Klientské centrum. Emotikony v České spořitelně nepoužívají.

Výzvou je zkoumat také konkrétní obsah odpovědí, tedy jestli klientovi odpověď pomohla, nebo ne. Protože to by zasloužilo další článek, tématu se jen lehce dotkneme.

Ačkoli banky, zejména pak Česká spořitelna, velice často požádají klienta na sociálních sítích o mobilní číslo a nabídnou mu možnost telefonického zkontaktování, klienti již dávno vědí, že i přes tuto skutečnost je výhodné nepřeskočit tento krok. Už jeden ze starších výzkumů Fishburn-Hedges.com ukazuje, že 65 % uživatelů si myslí, že sociální média jsou lepší než call centra. Mají totiž pocit, že právě tam je jejich hlas opravdu slyšet, resp. vidět, a mají pravdu.  Názorný příklad můžete vidět v následující ukázce:


Fanoušci jsou někdy rychlejší a tomu se říká kolektivní inteligence

Někdy dochází k zajímavému jevu, kdy ani banka odpovědět nestačí. Fanoušci jsou zkrátka někdy rychlejší. Právě v oblasti zákaznického servisu na sociálních sítích nalezneme příklad fenoménu nazývaného kolektivní inteligence.  Když mluvíme o tomto fenoménu, nemusí jít hned o rozsáhlé projekty typu Wikipedie. Přesto, i v těchto dílčích příkladech, můžeme být svědci toho, jak si lidé mohou být prostřednictvím nových médií nápomocní. Volně organizované skupiny lidí mohou spolupracovat elektronickou cestou s překvapivě efektivním způsobem a to také dělají. Je to další věc, se kterou se firmy musí prát" na sociálních sítích. Lze z toho ale i těžit - z psychologického hlediska totiž nic nezkazíte, právě naopak, když uznáte důležitost klienta - rádce. Právě Air Bank v případech, kdy se ukázka fenoménu kolektivní inteligence objeví v praxi na její facebookové zdi, na rádce reaguje alespoň jeho zmíněním.Oproti tomu mBank s příspěvky tohoto typu dále nepracuje, což lze považovat za důkaz, že kolektivní inteligence fanoušků neselhala, tzn. odpověď byla poskytnuta. V případě mBank to ale nemusí být úplně směrodatné vzhledem k faktu, že banka má obecně problém s reakcemi. Otázkou samozřejmě zůstává, zda i přes zodpovězení otázky ostatními fanoušky by neměla banka v rámci dobrých zákaznických vztahů reagovat a tím je utužovat.


Zajímavé je také zmínit, že v případě České spořitelny k případům kolektivní inteligence v praxi většinou nedochází. Až na rozsáhlejší debaty o kvalitě, kde ale nedochází k zodpovězení otázek, ale spíše ke sdílení špatných zkušeností, se ostatní fanoušci v pomáhání dalších klientů neangažují. Má tzv. tradiční banka i tradiční fanoušky, resp. klienty?

Co říci na závěr ... 

Shrňme to tedy slovy, že sociální média nejsou jen dalším kanálem, což si firmy, jak vidíme i na příkladu mBank, která v poslední době zavedla servis i o víkendu, začínají rychle uvědomovat a v tomto směru na sobě pracovat. Důležité je si také uvědomit, že neexistuje jednotná příručka, jak na to, na což zase upozorňuje poslední příklad s Českou spořitelnou. V poslední době se často mluví o vymírání Facebooku. Jak to s ním dopadne asi nelze stoprocentně říct, ale je jasné, že pro české firmy tato sociální síť stále představuje dospívající dítě, se kterým se je třeba naučit pracovat.

Pozn.
Zkoumání doby mezi položením dotazu a jeho zodpovězením je kvůli požadavku objektivity založeno na jednom náhodně vybraném dnu, konkrétně na pondělí 17. března 2014.

Zdroje:
  • http://www.liveops.com/blog/2013/08/brands-still-stumped-by-social-customer-service/
  • http://www.tyinternety.cz/2014/03/05/clanek/infografika-10-lekci-pro-zakaznicky-servis-na-facebooku/
  • http://sentimentmetrics.com/blog/2014/03/04/10-lessons-that-social-can-learn-from-traditional-customer-service/#
  • http://kas.economia.ihned.cz/gallery/4/1265-zbiejczuk_adam.pdf
  • Air bank http://www.airbank.cz/cs/,  https://www.facebook.com/Airbank?fref=ts
  • mBank http://www.mbank.cz/, https://www.facebook.com/mBank.cz?fref=ts
  • ČS http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance-d00013163, https://www.facebook.com/ceskasporitelna?fref=ts

No comments:

Post a Comment