Sunday, January 29, 2017

Neuživatelství a vnímání sociální sítě Facebook na příkladu obyvatel rurální Zambie

OLGA KOŘÁNKOVÁ
Abstrakt
Práce se zabývá neuživatelstvím sociální sítě Facebook a vychází zejména z výzkumu provedeného mezi obyvateli rurálních oblastí Zambie. Snaží se poukázat na fenomén digitální propasti i na kulturní odlišnosti vnímání jednoho média. Cílem práce je představit různé motivy a příčiny nepoužívání Facebooku a to zejména na úrovni obyvatel jedné ze zemí subsaharské Afriky.

Abstract
The paper focuses on the non-usage of social networking site Facebook and is based primarily on the research conducted in rural areas of Zambia. Its aim is to point out the phenomenon of digital divide as well as the cultural differences in perception of a specific medium. The goal of the essay is to highlight various motivations and causes for non-using Facebook primarilly on the level of inhabitants of Sub-Saharan Africa.


Zdroje:


BAKER, Rosland K., WHITE, Katherine M. 2011. In Their Own Words: Why Teenagers Don't Use Social Networking Sites.In: Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. June 2011, 14(6): 395-398.

BOYD, dannah, ELLISON, Nicole B. 2007.  Social network sites: Definition, history and scholarship. In: Journal of Computer Mediated Communication 13: 210-230.

CAERS, Ralf, DE FEYTER, Tim, DE COUCK, Marijke, STOUGH, Talia, VIGNA, Claudia, DU BOIS, Cind. 2013.Facebook. A Literature Review. In: New Media & Society, Vol 15, No.6: 982-1002.

Company Info. 2016. Facebook Newsroom [online]. Facebook [cit. 2016-12-26]. Dostupné z: https://newsroom.fb.com/company-info/

CREATIVE COMMONS 3.0 ČESKÁ REPUBLIKA. Digital divide - digitální propast. In: Wikisofia [online]. [cit. 2017-01-28]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Digital_divide_-_digit%C3%A1ln%C3%AD_propast

POSPÍŠILOVÁ, Marie. 2016. Facebooková (ne)závislost: Identita, Interakce a uživatelská kariéra na Facebooku.Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.

SPRAGUE, Kara, GRIJPINK, Ferry, MANYIKA, James, et al. 2014. Offline and falling behind: barriers to internet adoption. [online]. [cit. 2017-1-25]. Dostupné z: http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/offline-and-falling-behind-barriers-to-internet-adoption  

TROMHOLT, Morten. 2016. The Facebook Experiment: Quitting Facebook Leads to Higher Levels of Well-being. In: Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2016 Nov;19(11):661-666.


WYCHE, Susan, BAUMER, PS Eric. 2016. Imagined Facebook: An exploratory study of non-users perceptions of social media in Rural Zambia. In: New Media & Society [online]. [cit. 2017-1-25]. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444815625948

OLGA KOŘÁNKOVÁ

No comments:

Post a Comment