Monday, January 30, 2017

Autorství v digitálním věku

Abstrakt

Tato seminární práce vychází ze studie Melanie Ramdarshan Bold - The return of the social author: Negotiating authority and influence on Wattpad, která vyšla v roce 2016 v odborném časopise Convergence. Zabývá se autorstvím, participací a publikováním skrze internetové platformy. Nová média v mnohém usnadňují čtení, ale i samotnou tvorbu obsahu, která se tak stává přístupnější. Seminární práce se zabývá platformou Wattpad a jejím využíváním.
Abstract
This essay is based on study by Melanie Ramdarshan Bold – The return of the social author: Negotiating autority and influence on Wattpad, which was released in 2016 in Convergence journal. The essay deals with authorship, participation and publication through internet platforms. New media makes reading and creation of content easier so the content is becoming more accessible. The essay deals with Wattpad platform and its use. 

Zdrojový text:


RAMDARSHAN BOLD, M. The return of the social author: Negotiating authority and influence on Wattpad. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. ,DOI: 10.1177/1354856516654459. ISSN 1354-8565. Dostupné z: http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856516654459

Autor: Lucie Škardová

No comments:

Post a Comment