Sunday, January 15, 2017

Nová média a muslimské bloggerky: prezentace vlastní identity i náboženství na sociálních sítích


Abstrakt

Práce popisuje, jak muslimské módní bloggerky, označované jako hijabistas, prezentují nejen samy sebe, ale také své náboženství na sociálních sítích. Ústředním článkem této práce je proto případová studie Religious beings in fashionable bodies: the online identity construction of hijabi social media personalities, kterou napsaly Elif Kavakciová a Camille R. Kraeplinová. Ve studii předpokládají, že technologie, zahrnující i nová média, může měnit vnímání a přístup k tradičním islámským hodnotám, jako je skromnost či cudnost. Při popisování fenoménu hijabistas jsou v této práci nicméně zohledněny další publikace akademických výzkumníků (např. K. Waninger (2015), Gokariksel a McLarney (2010), A. Rocamora (2011) či A. Marwick (2015)) a doplňující teoretická východiska (např. technologický determinismus). Práce rovněž obsahuje dva vlastní (menší) výzkumy, které mají potvrdit, nebo vyvrátit výsledky analyzované studie.

Abstract

This paper describes the way how Muslim fashion bloggers, called hijabistas, present not only themselves, but also their religion through social media channels. Having said that, this work is to analyse the article Religious beings in fashionable bodies: the online identity construction of hijabi social media personalities, written by Elif Kavakci and Camille R. Kraeplin. Their case study assumes that technology, including new media, changes the attitude and perception of traditional Islamic values, such as modesty, by hijabistas. Other publications of academic researchers (e.g. K. Waninger (2015), Gokariksel and McLarney (2010), A. Rocamora (2011) or A. Marwick (2015)) and theoretical concepts (e.g. technological determinism) are taken into consideration when describing the phenomenon of hijabistas' social media usage in this paperwork. The paper also contains two different (small-scale) research methods to confirm/question the findings of Kavakci and Kraeplin.

 

Zdrojový článek:

KAVAKCI, E. a C. R. KRAEPLIN. Religious beings in fashionable bodies: the online identity construction of hijabi social media personalities. Media, Culture & Society. 2016, s. 1-19. DOI: 10.1177/0163443716679031. ISSN 0163-4437.  Dostupné z databáze SAGE: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0163443716679031.

 

No comments:

Post a Comment