Monday, January 30, 2017

Multi-sited a multiplatformní výzkum v otázce intimity na sociálních sítích

Abstrakt

Tento esej je sumarizací a interpretací článku article Researching intimacy through social media: A cross-platform approach od Cristiny Miguel Martos doplněnou o osobní myšlenky a poznatky autorky eseje. Hlavním cílem je představit čtenáři užití multi-sited a multiplatformního výzkumu v komunikačních a mediálních výzkumech. Je přáním autorky, aby tento text pomohl více studentům a akademickým aspirantům pochopit jak a proč používat model multi-sited a multiplatformního výzkumu v komunikačních studiích.

Abstract

This essay is a summary and interpretation of an article Researching intimacy through social media: A cross-platform approach by Cristina Miguel Martos complemented with personal thoughts and knowledge of an author of the essay. The main target is to introduce a multi-sited and cross-platform research used in communication and media research to the reader. Hopefully it will help understand more scholars how and why use this model of research in communication studies.

MIGUEL MARTOS, Cristina. Researching intimacy through social media: A cross-platform approach. Dostupné z: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/22277 

No comments:

Post a Comment