Monday, January 30, 2017

Abstrakt Rodr- Výukové a přesvědčovací hry Hrát jejich hru: Simulace palestinsko- izraelského konfliktu

Abstrakt

První část této práce se zabývá využitím počítačových her pro výukové účely, které autor nevidí pouze v přímých edukačních prvcích, ale i v narativech a především narativech historických. V první části si autor také klade otázky spojené s možnou závislostí na počítačových hrách a to zejména u dětí.
Druhá část pak rozebírá studii a článek Playing their game: Changing stereotypes of Palestinians and Israelis through videogame play. Zde je řešena především persvazivní funkce hry PeaceMaker, která by měla hráče motivovat k porozumění reálnému vojenskému konfliktu mezi Izraelí a Palestinou.
V návaznosti na tuto studii se autor práce pokusil v úplném závěru o minivýzkum, kterým se snažil v minimalistickém směru vynahradit možnou nedostatečnost výše zmíněné studie.


Abstract

The first part of this work is dealing with the useage of videogames for educational purposes. The author of this eork sees those purposes not only in direct educational elements, but also in naratives and mostly in historical naratives. Author of this work also asks himself the questions connected to an addiction on videogames with the biggest attention payed on children.
The second part of the work analysis the study and the article Playing their game: Changing stereotypes of Palestinians and Israelis through videogame play. In this part the most attention is payed on the persuazive function of the PeaceMaker game, which should motivate the player to understand a real war conflict between the Israel and Palestine.

In the connection to this research the author of this work has made a mini research, that may substitute a possible flaw, that the noted study may have.

Zdrojová studie:

Playing their game: Changing stereotypes of Palestinians and Israelis through videogame play, 2014

http://journals.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1177/1461444814525010

No comments:

Post a Comment