Monday, January 9, 2017

Kdo a proč hraje v Česku a na Slovensku The Sims 4?

Anotace práce:Hra The Sims je nejprodávanější počítačovou hrou všech dob. Její nejmodernější verzi, The Sims 4, dnes vlastní přes 5 miliónů hráčů. Tato práce navazuje na výzkum motivací ke hře a demografických údajů hráčů The Sims 2 vedený trojicí autorek Jeroen Jansz, Corinne Avis a Mirjam Vosmeer. Konkrétně jde o práci Playing The Sims2: an exploration of gender differences in players’ motivations and patterns of play publikovanou v časopise New Media & Society v roce 2010. V první části práce autorka představí výsledky výzkumu hráčů The Sims 2, zevrubně popíše hru The Sims a její vývoj a proměny. Rovněž představí další analýzy motivací hráčů, jež byly provedeny mezi hráči verzí The Sims 2 a The Sims 3, jmenovitě se zaměří na výzkumy vedené autorkami Hannou Wirman a Sarou Msberg Iversen. Ve druhé části práce pak představí výsledky vlastního dotazníkového šetření mezi hráči The Sims 4 v České republice a na Slovensku a porovná je s výsledky výzkumu autorek Vomeer, Jansz a Avis pro zjištění případných změn základních demografických údajů hráčů či jejich motivací ke hře.

Použité zdroje:

-        CONSTINE, Josh. Facebook hires The Sims’ Rachel Rubin Franklin to lead Social VR team. In: Tech Crunch.com [online]. Nespecifikované místo vydání: Tech Crunch, 2016 [cit. 2017-01-09]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2016/10/11/facebook-social-virtual-reality/

-         JANSZ, Jaroen, Corinne AVIS a Mirjam VOSMEER. Playing The Sims2: an exploration of gender differences in players’ motivations and patterns of play. New media & society. 2010, 12(2), 235 - 251.

-         MASON, Elliott. Why do some people enjoy playing The Sims? Why does playing the game give you pleasure? In: Quora [online]. USA: Quora, 2014 [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: https://www.quora.com/Why-do-some-people-enjoy-playing-The-Sims-Why-does-playing-the-game-give-you-pleasure

-         MIKEAL MARTEY, Rosa a Jennifer STROMER-GALLEY. The Digital Dollhouse: Context and Social Norms in The Sims Online. Games and Culture. 2007, 2(4), 314 - 334.

-         MOSBERG IVERSEN, Sara. Paradox and pleasure:: Play with everyday life in a ludic simulation. MedieKultur: Journal of media and communication research. 2014, 30(54), 100 - 116. ISSN 1901-9726. (2)

-         MOSBERG IVERSEN, Sara. PLAYING WITH SIMS AS A SPACE OF ONE’S OWN. Feminist Media Studies. 2014, 14(5), 727 - 742. (1)

-         SAMŠUKOVÁ, Jana. Proč hraji The Sims 4?: Průzkum mezi hráči hry. In: Vyplňto.cz [online]. ČR: Vyplňto.cz, 2017 [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: https://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/proc-hraji-the-sims-4/

-         ŠVELCH, Jaroslav. POČÍTAČOVÉ HRY A JEJICH MÍSTO V MEDIÁLNÍCH STUDIÍCH [online]. Praha, 2007 [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/267_009%20-%20Svelch.pdf

-         WIRMAN, Hanna. Playing by Doing and Players’ Localization of The Sims 2. Television & New Media. 2014, 15(1), 58 - 67.

No comments:

Post a Comment