Sunday, January 15, 2017


Soukromí a identita dospívajících uživatelů 

sociálních sítí na příkladu Facebooku


Abstrakt 
Práce je věnována identitě a soukromí mladých uživatelů v rámci sociálních sítí. Přibližuje akademický text Paula Hadkinsona z University of Surrey nazvaný Bedrooms and beyondYouth, identity and privacy on social network sites, který přibližuje dosavadní výzkum soukromí dospívajících jedinců v prostředí propojených prostorů internetu a problematiku, která je s novým prostředím spojená. Autor navazuje na teoretické poznatky dalších výzkumníků v oblasti identity a soukromí na internetu. 
  
Abstract 
This paper is focused on the phenomen of identity and privacy young users on social network sites. It is based on the study of Paul Hadkinson from University of SurreyBedrooms and beyondYouth, identity and privacy on social network siteswhich examines existing research privacy young individual in multiple networked spaces and its problematics. His findings are contextualised using theories of other academics from same field of media studies. 


Zdrojová studie 
HADKINSON, p. Bedroom and beyondYouth, identity and pivacy on social network sitesNEW MEDIA & SOCIETY [online]. 2015, 1-17 [cit. 2016-1-8]. DOI: 10.1177/1461444815605454. ISSN 1461-7315 Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444815605454 

No comments:

Post a Comment