Monday, January 30, 2017

Motivace pro užívání sociálních sítí (Facebook, Instagram).

Abstrakt

Seminární práce se bude zabývat analýzou dvou odborných studií zaměřených na výzkum motivace uživatelů sociálních sítí pro používání nových médií jako je Facebook a Instagram. Obě technologie umožnují lidem sdílet své emoce, zážitky a další lidské projevy na internetu, ačkoliv Facebook to umožnuje zejména pomocí slov a Instagram výhradně fotografiemi a videi. Studie, pocházející z dálného východu, zkoumají motivační faktory, které ovlivňují chování uživatelů na těchto sociálních sítí. Zdrojem mé seminární práce byly dva výzkumy Pictures Speak Louder than Words: Motivations for Using Instagram a Exploring the Motivations of Facebook Use in Taiwan.

Abstract


My seminar work will be analyze two studies about the motivations of social networks users in new media as Facebook and Instagram. Both of technologies allow people to share their emotion, experiences and other human expressions on the internet, but Facebook can do it particularly by the words and Instagram only by the pictures and videos. Studies examines motivational components, which are Influencing behavior of users on social networks. My main sources are two researchs: Pictures Speak Louder Than Words: Motivations for Using Instagram and Exploring the Motivations of Use Facebook in Taiwan.

Zdroje:      


  ALHABASH, Saleem, Hyojung PARK, Anastasia KONONOVA, Yi-hsuan CHIANG a Kevin WISE. Exploring the Motivations of Facebook Use in Taiwan. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking [online]. 2012, 15(6), 304-311 [cit. 2016-10-22]. DOI: 10.1089/cyber.2011.0611. ISSN 2152-2715. Dostupné z: http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2011.0611
·         LEE, Eunji, Jung-Ah LEE, Jang Ho MOON a Yongjun SUNG. Pictures Speak Louder than Words: Motivations for Using Instagram.Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking [online]. 2015,18(9), 552-556 [cit. 2016-10-22]. DOI: 10.1089/cyber.2015.0157. ISSN 2152-2715. Dostupné z: http://online.liebertpub.com/doi/10.1089/cyber.2015.0157

1 comment:

  1. Hodně zajímavé, díky za článek. Já jsem nikdy nebyl zapálený uživatel sociálních sítí. Začal jsem se o ně ale zajímat čím dál více, když jsem zjistil, jaký přínos mohou mít pro mé podnikání. Spousta podnikatelů například právě sociální sítě využívá pro oslovování a akvizice klientů. To mi například přijde jako skvělé využití.

    ReplyDelete