Sunday, January 15, 2017

Video memy vytvořené vojáky ve válečných zónách

Tato esej s názvem „Video memy vytvořené vojáky ve válečných zónách“ shrnuje 2 studie, které se zabývají tématy populární kultury a memů. Odborný článek od L. Silvestri detailně nahlíží na videa vyprodukovaná americkými vojáky, kteří byli na zahraniční misi v Afghánistánu. V těchto podmínkách natočili video parodující videoklip k písni Call Me Maybe. Zaobírá se v něm důležitostí těchto videí pro vojáky. Slouží jim totiž nejen k interakci s blízkými, ale také jejich hodnotami a populární kulturou.
                Analyzoval jsem také článek o autorky L. Shifman, která se zaměřila na charakterizaci video memů. Vytvořila za tímto účelem 6 kategorií, jejichž prvky jsou společné pro tato produkty populární kultury. Tyto charakteristiky jsem porovnal s vojenskou verzí videa Call Me Maybe. Cílem bylo stanovit, zda všeobecný popis video memů bude aplikovatelný na konkrétní videa.
 Abstract
This essay with the name „Video memes created by soldiers in war zones“ summarizes two studies, which deal with topics of popular culture and memes. The study from L. Silvestri looks in detail on videos from US military service men, who were deployed in Afghanistan and shot a parody-video of Call Me Maybe video clip. It discusses its importance for the servicemen as it serves as a way of interacting not only with their families but also with their values and popular culture.
I also analysed the article from L. Shifman., who focused on the description of video memes. She made six categories that characterize these popular culture products. Knowing these attributes I brought them face to face with military Call Me Maybe videos. The aim was to state, whether general description of video meme could be used for these particular videos.

Zdrojové studie:
SHIFMAN, Limor. An anatomy of a YouTube meme. New Media [online]. 2012, 14(2), 187-203 [cit. 2017-01-14]. DOI: 10.1177/1461444811412160. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444811412160

SILVESTRI, L. Mortars and memes: Participating in pop culture from a war zone. Media, War [online]. 2016, 9(1), 27-42 [cit. 2017-01-14]. DOI: 10.1177/1750635215611608. ISSN 1750-6352. Dostupné z: http://mwc.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1750635215611608

No comments:

Post a Comment