Monday, January 30, 2017

Soukromí a uživatelská data na Facebooku z pohledu politické ekonomie

Abstrakt

Tato práce popisuje téma soukromí na Facebooku z pohledu politické ekonomie. Jako primární zdroje posloužily studie od Nicole S. Cohen a Christiana Fuchse, kteří se oba ve své práci zaměřili na to, jakým způsobem Facebook využívá či dokonce prodává uživatelská data pro své vlastní účely. Součástí jsou však také myšlenky dalších autorů, kteří se zabývají soukromím na Facebooku či metodami, které Facebook využívá k akumulaci kapitálu. Cílem práce je představit pojem politické ekonomie ve spojení s Facebookem a shrnout hlavní důvody, proč je důležité se zajímat o bezpečnost a sběr dat.

Abstract


This paper summarizes the topic of the political economy of privacy on Facebook. It is based primarily on the studies by Nicole S. Cohen and Christian Fuchs who both focused on the way how Facebook uses or even sells user's personal data for its own enrichment. It also contains other studies on Facebook privacy or methods of profit accumulation by Web 2.0 companies. The main aim of this paper is to summarize the concept of political economy of privacy on Facebook and describe the main reasons why it’s important to be aware about privacy and the functioning of social networks.

Zdroje

BOYD, Danah. Facebook's Privacy Trainwreck: Exposure, Invasion, and Social Convergence. In: Convergence 14 (1) [online]. 2008, str. 13-20. DOI: 10.1177/1354856507084416.

BOYD, Danah. Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. In: Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites. New York: Routledge, 2011, str. 39-58. ISBN 978-0415801812

HOSKINS, Andrew. Archive Me! Media, Memory, Uncertainty. In: Memory in a Mediated World, pp.13-35 [online]. 2016, str. 13-35. DOI: 10.1057/9781137470126_2.

FUCHS, Christian. The Political Economy of Privacy on Facebook. In: Television & New Media Vol 13, Issue 2 [online]. 2012, str. 139 - 159. DOI: 10.1177/1527476411415699

GEORGALOU, Mariza. 'I make the rules on my Wall’: Privacy and identity management practices on Facebook. In: Discourse & Communication Vol 10, Issue 1 [online]. 2015, str. 40 - 64. DOI: 10.1177/1750481315600304.

COHEN, Nicole S. The valorization of surveillance: Towards a political economy of Facebook. In: Democratic Communiqué, 22(1). 2008, str. 5-22. ISSN 1555-8967.

ENCRYPTION A MATTER OF HUMAN RIGHTS. In: Amnesty International [online]. 2016, s. 1-41. Dostupné z: <https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/encryption_-_a_matter_of_human_rights_-_pol_40-3682-2016.pdf>

Data policy. In: Facebook.com [online]. 2016 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: <https://www.facebook.com/full_data_use_policy>

ESTEVES, Fabio A. I have nothing to hide. Why should I care about my privacy? In: Medium.com [online]. 2016 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: <https://medium.com/@FabioAEsteves/i-have-nothing-to-hide-why-should-i-care-about-my-privacy-f488281b8f1d#.jltl8oyxw>No comments:

Post a Comment