Monday, January 30, 2017

Zveřejňování soukromých informací na online sociálních sítích (Facebook)

Anotace práce:

Tato práce je založena na studii popsané v článku Managing the virtual boundaries: Online social networks, disclosure, and privacy behaviors publikovaném v odborném časopise New Media & Society v roce 2016. Práce představuje problematiku zveřejňování soukromých informací na online sociálních sítích, konkrétně na sociální síti Facebook. Práce se ve výzkumné části věnuje tomu, jaké soukromé informace vybraní respondenti na sociální síti Facebook zveřejňují, jak si jich váží, co je vede k jejich zveřejňování nebo jak vnímají riziko spojené s jejich zveřejňováním. Práce potvrzuje výsledky výše uvedené studie. 

Použité zdroje:

BOYD, Danah. Facebook’s Privacy Trainwreck: Exposure, Invasion, and Social Convergence. Convergence. London: Sage, 2008, 14(1), 13-20. ISSN 13548565.
JOHN, Nicholas A. Sharing and Web 2.0: The emergence of a keyword. New Media & Society. London: Sage, 2012, 15(2), 167-182. ISSN 13548565.
MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0296-2.
MILLHAM, Mary Helen, Atkin, David. Managing the virtual boundaries: Online social networks, disclosure, and privacy behaviors. New Media & Society. London: Sage, 2016, 1-18. ISSN 13548565.
STRAUSS, William, HOWE, Neil. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. United States of America: Harper Perennial, 1991. ISBN 978-0-688-11912-6.
STUTZMAN, Fred, Gross, Ralph, Acquisti, Alessandro. Silent Listeners: The Evolution of Privacy and Disclosure on Facebook. Journal of Privacy and Confidentiality, 2013, 4 (2), 7-41.
SUTHERLAND, Anne THOMPSON, Beth. Kidfluence: The Marketer's Guide to Understanding 
and Reaching Generation Y - Kids, Tweens, and Teens. USA: The McGraw Hill Companies, 2003.
TULGAN, Bruce. Not Everyone Gets a Trophy: How to Manage Generation Y. USA:
Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2009. ISBN 978-0-470-25626-8.

Psp.cz [online]. Listina základních práv a svobod. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit. 2017-01-25]. Listina základních práv a svobod. Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html. 

No comments:

Post a Comment