Monday, January 30, 2017

Zamyšlení nad vlivem nových médií na politickou participaci

Abstrakt

Ve své práci se zabývám otázkou, zda a nakolik může Internet umožňovat nebo usnadňovat politickou participaci občanů, a tím sloužit jako určitý demokratizační prvek současné politické komunikace. Nejprve kriticky rozebírám článek Miriam Sobré-Denton, ve kterém autorka představuje svou vizi virtuálního kosmopolitismu, následně doplňuji její optimistické pojetí role sociálních médií v politické participaci postřehy dalších autorů.


Abstract

In my work I deal with the question of whether and how the Internet can allow or facilitate political participation of the public, and thus serve as a democratizing element of contemporary political communication. First, I critically analyze an article by Miriam Sobré-Denton, in which she presents her vision of virtual cosmopolitanism, then I add to this optimistic concept some other critical views.

Autor: Anežka Bolková

Zdroje:

Sobré-Denton, Miriam (2016) „Virtual intercultural bridgework: Social media, virtual cosmopolitanism, and activist community-building“, New Media & Society 18 (8): 1715-1731.


Thocharis, Yannis a Quintelier, Ellen (2016) „Stimulating citizenship or expanding entertainment? The effect of Facebook on adolescent participation“, New Media & Society 18 (5): 817-836.


Schroeder, Ralph (2016) „Rethinking digital media and political change“, Convergence: 1354856516660666.

2 comments:

  1. Ta nová média nás jednoho dne sežerou, já to vím moc dobře. Se podívejte jak nevinně se na nás tvářily notebooky a jak jsme jim jako lidstvo za několik let propadli. O těch telefonech se radši ani nebudu rozepisovat, neboť to každý vidí a nechci být na večer sprostá. Děti totiž spí.

    ReplyDelete
  2. Musí se uznat, že dnešní média jsou fakt hnus. Ještě, že nemám čas nic z toho sledovat. Začala u mě rekonstrukce bytu Praha a od té doby na tohle prostě nemám čas. Mohu ale říct, že se cítím lépe, svobodněji a více klidněji, bez všech těch médií.

    ReplyDelete