Sunday, January 29, 2017

Sebeprezentace a motivy uživatelů online seznamovací aplikace Tinder

Abstrakt:

Práce vychází ze studie autorů Christopha Lutze a Giulie Ranzini Love at first swipe? Explaining Tinder self-presentation and motives, která se zabývá sebeprezentací uživatelů online seznamovací aplikace Tinder a jejich motivy k užívání aplikace. Příchod mobilních seznamovacích aplikací změnil podobu seznamování přes internet. Změnil se tak i způsob, jakým uživatelé těchto aplikací sami sebe prezentují a změnily se také důvody k jejich užívání. Seznamovací aplikace neslouží pouze k hledání partnerů, ale také jako forma zábavy a rozptýlení. 

Abstract:

This paper summarises the study Love at first swipe? Explaining Tinder self-presentation and motives written by Christoph Lutz and Giulia Ranzini, which is focused on self-presentation and motives of use of Tinder application users. The emergence of dating applications has changed the way of online dating and meeting potential partners. As a result of this „transformation“, dating apps users might have change the way they portray themselves and the reasons why they use the app. Dating applications are not just a tool for relationship seeking, but also provide their users entertainment and distraction.

Zdroj:
RANZINI, Giulia and Christoph LUTZ. Love at first swipe? Explaining Tinder self-presentation and motives. Mobile Media & Communication, 2016, 2050157916664559. Dostupné z: http://journals.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1177/2050157916664559.

No comments:

Post a Comment