Saturday, January 7, 2017

Everywear a uživatel

Abstrakt:

Práce je věnována vlivu nositelné elektroniky na každodenní život uživatele. Představuje několik pohledů na to, jak užívání této technologie změnilo přístup uživatele ke svému tělu a pohybu, jaký může mít význam ve zdravotnictví, jaká mají wearables omezení a že jejich funkce nemusí být ryze kvantifikační. Představuje závěry ze studie Jamese N. Gilmora s názvem Everywear: The quantified self and wearable fitness technologies, který se problematikou everywear, zejména na příkladu fitness náramků, zabýval a rozšířil tak práci Adama Greenfielda z roku 2006.

Abstract:

This paper is devoted on the impact of wearable electronics at everyday life of user. It presents several perspectives on how using of this technology has changed the user’s approach to his body and his activity, which role may have in health care, what are wearables limits and that their function is not purely quantification.  Conclusions are presented by the study of James N. Gilmore called Everywear: The quantified self and wearable fitness technologies, who dealt with this issue, especially with fitness bracelets, and extended the work of Adam Greenfield 2006.

Zdrojová studie:

GILMORE, J. N. Everywear: The quantified self and wearable fitness technologies. New Media & Society  [online]. 2016, 18(11), 2524-2539 [cit. 2017-01-07]. DOI: 10.1177/1461444815588768. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1461444815588768

No comments:

Post a Comment