Monday, January 30, 2017

Důvěryhodnost zdrojů v žurnalistické praxi


Abstrakt
Tato seminární práce se věnuje tématu vnímání důvěryhodnosti zdrojů v novinářské praxi. Vychází z poznatků nedávno provedeného výzkumu News Consumer Perceptions of News Journalistic Sourcing Techniques, který se uskutečnil na základě předešlých šetření zabývající se důvěryhodností tradičních a nových informačních zdrojů. Záměrem této studie je zjistit, jaké konkrétně použité zdroje při tvorbě článku (Facebook, Twitter, webové stránky, tisková konference, rozhovor atd.) jsou vnímány čtenáři jako nejdůvěryhodnější a na kolik se toto hodnocení změní za použití techniky ověření daného zdroje.


Abstract
This thesis is devoted to the theme perception of credibility of sources during journalistic practise. It is based on the recently conducted research News Consumer Perceptions of News Journalistic Sourcing Technique, which was realized on the previous surveys dealing with the credibility of traditional and newer sources of information. The intention of this study is to examine which sources (Facebook, Twitter, website, press conference, interview etc.) are perceived by news consumers as most credible and how this perception is changing by using visible verification of the source.  
v  KRUIKEMEIER, Sanne a Sophie LECHELER. News Consumer Perceptions of New Journalistic Sourcing Techniques. Journalism Studies [online]. 2016, 1-18. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1192956. ISSN 1461-670x. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2016.1192956

No comments:

Post a Comment